Live-tjenester

Vi forsøker oss på å formidle noe av stemningen på NM-arena ut til internettpublikumet. Vi vil prøver oss i litt ulike kanaler – noe fungerte brukbart lørdag, mens f.eks. speakerlyd ikke ble kobla opp.

Speakerlyd:
[Klikk her]

Live video og stillbilder litt her og der:
(
søndag prøver vi å ha  litt ekstra fokus på vekslinger)
[Klikk her]

Live video målgang:
[Ny lenke kommer før start søndag]

Live oppdaterte resultater:

[Klikk her]