Løypekart

Løypa går i kupert terreng i Universitetsparken. I den lengste runden går 80 % på gras (gul kartfarge), 10 % langs skogssti (skog er hvitt på kartet), og 10 % langs grusvei (lysbrun kartfarge). Det er 4 asfaltkryssinger á 5 m (det blir lagt ut matter). Høydekurvene på kartet har ekvidistanse 2,5 m (heltrukne brune linjer).

Løypekart NM (se lenger ned for Parkløpet)

loypekart

Forklaring NM-løypene:
2 km: Lilla runde
3 km: Lilla runde + grønn runde

 Løypekart Parkløpet

loypekart_parklopet

Forklaring Parkløpet:
500 m (0-8 år): Rød runde
1 km (9-12 år): Grønn runde
2 km (13–16 år): Lilla runde
3 km (17-99 år): Lilla runde + grønn runde