Klasser og distanser

Jenter/kvinner

4 km (2 runder): J 15, J 16, J 17, K junior (18-19), K veteran (50-54, 55-59 osv.)
6 km (3 runder): K senior (20 – 34), K veteran (35-39, 40-44, 45-49)

Gutter/menn

4 km (2 runder): G 15, G 16, G 17
6 km (3 runder): M junior (18-19), M veteran (50-54, 55-59 osv.)
10 km (5 runder):  M senior (20 – 34), M veteran (35-39, 40-44, 45-49)

Til veteraner: Alle som løper i samme løype som seniorklassene stiler automatisk også i NM senior uten ekstra kostnad. Du melder deg på i aktuell veteranklasse, og skal altså ikke melde deg på i seniorklasse i tillegg. Er du over 50 år så har du normalt en kortere løype, og må derfor melde deg på i 45-49 år hvis du vil stille i NM senior i tillegg til veteran.

(For folkeløpet se her)