UMB-parken

Av: Karsten Jørgensen, ILP

Da NLH ble etablert i 1859 og tuntreet ble plantet mellom det som senere ble kalt Cirkus, Tivoli og Økonomi-bygningen, hadde Frederick Law Olmsted, en av verdens første landskapsarkitekter, nettopp vunnet konkurransen om etableringen av en stor offentlig park midt på Manhattan. Folkeparken Central Park har senere inspirert mange generasjoner landskapsarkitekter verden over. NLH-parken ble også påvirket av denne viktige milepælen. Under den første gartneren, Abel Bergstrøms ledelse, ble det skapt et grøntanlegg i tidens stil, med Svanedammen og Tunet som tyngdepunkt. I 1864, i forbindelse med 50-års-jubileet for grunnloven, ble det reist en minnestøtte etter Christian Magnus Falsen et stykke vest for dette området. Parken omkring ble kalt ”Ås-parken”. Etter at linjen for hagearkitektur var etablert på NLH i 1919 (som den første av sitt slag på dette nivå i Europa !) – og Urbygningen og Tårnbygningen var reist og tyngdepunktet i parken forskjøvet vestover mot Ås-parken,  laget den første professor i hagekunst, Olav L. Moen en ny plan som bandt de tidligere delområdene sammen til en park av internasjonal klasse.

Parkplanen av 1924

Olav L. Moens prosjekt for NLH-parken av 1924 viser et ambisiøst anlegg med sentrum i et stramt utformet parkrom mellom høyskolens hovedbygninger fra henholdsvis 1859, 1900 og 1924, alle formet av arkitekt Ole Sverre (de eldste etter ombygning i 1900). Med utgangspunkt i disse bygningene stråler akser ut i flere retninger. De tilstøtende områder og høyskolens øvrige bygninger knytter an til dette systemet i en park som ut fra et stramt nyklassissistisk konsept gradvis går over i en mer landskapelig utforming. Selv om Moen reviderte sitt prosjekt et par ganger i løpet av den tiårsperioden (1925¬35) det ble bygget, beholdt det sin grunnleggende stramme holdning. Parken er et av de største og mest gjennomførte anlegg i nyklassisistisk stil i Norge og et av de fremste også i nordisk sammenheng. Storeplenen har sannsynligvis hentet navnet sitt fra det største parkrommet i Olmsteds Central Park, kalt: ”The Great Lawn”.

Olav Moens parkplan fra 1924, revidert ca 1930