Påmelding

Du melder deg på gjennom Min idrett

Påmeldingsfrist: 27. september
Starkontingent: Kr. 125,-

Betal til:

Kontonummer: 1135 05 39222 (Spydeberg Sparebank)
Adresse for betaling: Ås IL friidrett v/ Tord Thorshov, Moerveien 25, 1430 Ås
Merk betaling med: Klubb, antall og hvem det betales for (initialer holder nok dersom det er mange)

Til veteraner: Alle som løper i samme løype som seniorklassene stiller automatisk også i NM senior uten ekstra kostnad. Du melder deg på i aktuell veteranklasse, og skal altså ikke melde deg på i seniorklasse i tillegg. Er du over 50 år så har du normalt en kortere løype, og må derfor melde deg på i 45-49 år hvis du vil stille i NM senior i tillegg til veteran.

[Liste over påmeldte så langt]